foto1

Rooms Katholieke Kerk in Arnhem

Vanaf 1 januari 2011 zijn de parochies De Wijngaard en Emmaus gefuseerd tot de Sint Eusebiusparochie: www.eusebiusparochie.nl

Zie verder het Walburgis Arnhem Pastoraalcentrum op: www.walburgisarnhem.nl

Het Aartsbisdom Utrecht vormt samen met de bisdommen Groningen, Haarlem, Rotterdam,
Breda, 's Hertogenbosch en Roermond de Nederlandse Kerkprovincie van de Rooms-katholieke Kerk.
Adres: Maliebaan 38-40, 3581 CR Utrecht, tel.0130-2316956.
E-mail: secretariaat@ab.ut.rkk.nl

Wereldwijd: Vaticaan

Copyright © 2022, RvkArnhem