foto1

Gemeentelijk Platform Arnhem Mondiaal

Het platvorm is een stedelijke ontmoetingplaats voor overleg met vertegenwoordigers van particuliere organisaties.  Het adviseert het gemeentebestuur over vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking. mensenrechten en mondiale vraagstukken.. Contactpersoon mevr.H.W. Beijer, tel.4452606.

Link naar eigen website: www.arnhemmondiaal.nl

Copyright © 2020, RvkArnhem