foto1

Het Coventrygebed: Bidden voor vrede en verzoening

Dat gebeurt iedere vrijdag in 160 steden over de hele wereld, die in het verleden geteisterd zijn door oorlogsgeweld. Dit vrijdaggebed is begonnen in het in de WOII-verwoeste Coventry. In de ruïnes van de vernietigde kathedraal St. Michael zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, het Coventry Cross of Nails.
Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Ged├Ąchtniskirche in Berlijn is aangesloten, de stad Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York.
Rond het middaguur vindt het vredesgebed plaats. Ook Arnhem is onderdeel van het Coventry Beraad Nederland waar ook Rotterdam, Den Haag, Middelburg en Nijmegen lid van zijn.

De organisatie in Arnhem is een oecumenische samenwerking. Het gebed is iedere vrijdagmiddag om 12.30 uur in de Waalse kerk.

Contact: Corry Koot, e-mail: akoot6@chello.nl

Copyright © 2023, RvkArnhem