foto1

Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem (SODBA)

Het SODBA is een samenwerkingsverband van vijf diakonale instellingen in Arnhem: Diakonie van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem en de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Arnhem, Centraal Diakonaal College van de Protestantse Gemeente te Arnhem, Interparochiƫle Caritas Instelling Arnhem, Vincentius Vereniging Arnhem. De doelstellingen van het SODBA zijn:
* gezamenlijk beleid ontwikkelen en doorvoeren, dat voor de deelnemende instellingen als leidraad dient voor besluiten op subsidie-aanvragen voor diakonale projecten en diakonale bewustwording in Arnhem;
* een leidraar voor de deelnemende instellingen formuleren om in SODBA-verband daarmee te kunnen werken en aanvragen af te handelen;
* gezamenlijk individuele hulpverlening financieren bij een bedrag van 500 euro of meer;
* een coƶrdinatie- en contactpunt zijn voor de deelnemende instellingen;
*   diakonale samenwerking bevorderen.
Correspondentie-adres: Diakonaal Bureau, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem


Zie website: http://home.kpn.nl/mark-de-wijs/vincentius/sodba.htm

Copyright © 2022, RvkArnhem