foto1

Stichting Kruispunt

Kruispunt wil een rustpunt zijn voor dak- en thuislozen. Zij vinden bij Kruispunt een eigen plek, waar ze in verantwoordleijkheid voor zichzelf en voor elkaar een aantal uren per dag kunnen verblijven. Vanuit een gelovige (christelijke) invalshoek wil Kruispunt een eigen gemeenschap van bezoekers en vrijwilligers zijn. Een tweetal pastores zijn pastoraal present.

Het meest opvallende binnen Kruispunt is het eetcafé. Daarvoor zijn er kookploegen: periodiek koken er enkele mensen uit de politiek, uit het bedrijfsleven of uit andere groeperingen voor de bezoekers van Kruispunt. Speciaal voor de kerken gedlt dat het periodiek koken op Kruispunt een goede manier is om de betrokkenheid bij en medeverantwoordelijkheid van de Arnhemse kerken tot uitdrukking te brengen.
Pastores: Ds. Anton Metske en Elly Smeekens

Zie website: www.stichtingkruispunt.nl

Copyright © 2022, RvkArnhem